Nieuws

Tijdens workshop straatfotografie op 22 juni jl. in Antwerpen had ik met Willem een discussie over het bespreken van foto’s. Op fotoclubs gebeurt dit met regelmaat.  Op sociaal media beperkt dit zich vaak tot een duimpje en soms met de opmerking dat het een mooie foto is. Het bespreken van een foto is niet gemakkelijk. Je moet de taal van het beeld kunnen lezen. Dat vraagt om enige kennis van de beeldtaal. Op fotoclubs weten de leden elkaar vaak te vertellen wat er allemaal niet goed aan de foto is. Opmerkingen zoals:  “ Ik had hem anders genomen”….. “dat gedeelte links onder had ik weg gelaten”……..”waarom zwart wit-ik had deze liever in kleur gezien”, etc. Het geven van een minder positie of zelf een negatief waardeoordeel is voor de hand liggend, omdat men vaak uitgaat van de eigen fotografie en minder oog heeft voor ander soortige fotografie. Ik ken leden van fotoclubs die het regiem van de negatieve commentaren zo zat zijn, dat zij geen foto’s meer laten zien op de club. Dat is volgens mij niet de bedoeling van foto bespreken. De belangrijkste toegevoegde waarde is opbouwende kritiek op je foto, zodat de fotograaf daar iets aan heeft.

Voor mij is fotografie communicatie, niet in woorden maar in beeld. De maker wil mij iets vertellen, of laten zien wat hem boeit of interessant vind, of laten zien dat hij de techniek tot in alle finesses beheerst, of een herinnering heeft aan iets dierbaars, een vakantiereis of het portret van het kleinkind. Zelf ben ik regelmatig gespreksleider bij het bespreken van foto’s en heb daarbij als uitgangspunt gekozen om te beginnen met het benoemen van een 4 tot 5  positieve elementen in de foto. Het betrekken van meerder aanwezigen tijdens de bespreking levert vaak een rijke discussie op. Iedereen kijkt op zijn of haar manier naar de foto en iedereen ziet en voelt wat anders bij het zien van het beeld. Pas daarna kan over verbeterpunten worden gesproken. De fotograaf die deze feedback krijgt, kan dit beschouwen als het krijgen van een cadeautje. Hij of zij heeft er wat aan en kan hierdoor zijn eigen fotografie verbeteren. Ik gebruik voor foto bespreken het volgende stramien.

  1. Waar gaat de foto over en in welk genre kun je de foto plaatsen.
  2. Wat valt je in positieve zin op in deze foto, is dit : de compositie, het kleurgebruik, de licht|donker verhoudingen, de gebruikte techniek, de beeldbewerking, de omzetting naar zwart-wit, het tijdstip van de opname en opname standpunt, de textuur van de print, etc.
  3. Wat wil de fotograaf ons laten zien en of vertellen, heeft hij een boodschap, een bedoeling, of is het en uiting van creativiteit of wil hij laten zien dat hij de fotografische technieken goed beheerst of…….etc.
  4. Wat doet de foto met jouw emotie. Is er een associatie naar iets wat je persoonlijk raakt of een herinnering bij je oproept.
  5. Zijn er nog verbeterpunten te benoemen en welk adviesl wil je de fotograaf mee geven.

Wil je meer over foto bespreken en de beeldtaal weten, dan adviseer ik je om een tweetal boeken aan te schaffen.

  1. Beeldspraak van de auteur Ton Hendriks  ISBN nr: 978-90-5940-634-6 en het boek
  2. Over Foto’s gesproken van Hans Brongers en Simon Ophof. Uitgegeven door de Fotobond.

 

Jan Ros   BMK - EFIAP - ARPS