Nieuws

 

 

The art of photography is to leave things out. But as a photographer, you can’t leave yourself out of the picture entirely – in the figurative sense, of course. There are many possibilities to share your work with others through the Internet, for example via social media or websites about photography.

An own website to present my work, to keep visitors up to date with the latest news about my photography and to inform photography lovers about news regarding our common passion in general – that is in my opinion the perfect medium to share my art and my love for photography with the world.

 

 

De kunst van het fotograferen is weglaten. Echter als fotograaf  zelf zijn er vele mogelijkheden om je te laten zien via het WWW, dit via de sociale media of speciaal voor de fotografie gemaakte sites.

Een eigen website waarop je je werk presenteert, bezoekers op de hoogte houdt over zaken rondom je fotografie en nieuwtjes over de passie in het algemeen,  dat is m.i. een mondiaal visitekaartje.